Henvisning via egen læge

Hvem kan henvises?
Hvis du har været ude for en af de følgende hændelser indenfor det sidste halve til hele år, kan du få en henvisning fra din egen læge:
 1. Røveri-, volds-, og voldtægtsofre

 2. Trafik- og ulykkesofre

 3. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 4. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 5. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 6. Pårørende ved dødsfald

 7. Pårørende ved dødsfald

 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. Personer med let til moderat depression

 11. Personer med angst

 12. Unge mellem 18-21 år med behov for samtaler, kan få gratis psykologsamtaler.

Hvis du ønsker en henvisning, skal du henvende dig til din praktiserende læge seks måneder og senest 12 måneder efter hændelsen er indtruffet.
Hvis du kommer senere til lægen for henvisning, kan lægen afvise at give en henvisning.

Henvisningen dækker 2/3 af udgiften til maximalt 12 samtaler, for depressions- og angstbehandling max 24 samtaler. Du skal henvende dig til en psykolog senest en måned efter at henvisningen er udstedt og der er frit psykologvalg. Det vil sige, at du kan vælge en psykolog udenfor den region, hvor du bor. Det er vigtigt at vide, at henvisningen følger dig, dvs. at hvis du undervejs i dit samtaleforløb ønsker at skifte psykolog, kan du gøre det. De samtaletimer, som du måtte have tilbage, kan du så få hos en anden psykolog, der dog også skal være tilknyttet den Offentlige Sygesikring og være autoriseret psykolog.

Priser

Priser for samtaler via den Offentlige Sygesikring stiger hver 1. april og 1. oktober med nogle få kroner. Du kan altid få den aktuelle pris ved at søge på Dansk Psykologforenings hjemmeside:  www.dp.dk , klik på "Selvstændige" og til højre finder du "Honorarer" og herunder "Praksishonorarer".

Afbud

Afbud skal ske dagen før aftalen senest 24 timer inden aftalen, hvor der kan indtales besked på tlf. 51 84 69 66 eller på link, som man modtager efter første samtale.
I modsat fald betales egenbetaling/fuld pris for den aftalte samtale.

Ved henvisning fra læge pr. 1. oktober 2023

Individuel konsultation med henvisning

 1. Konsultation (for 50 minutter)

  kr. 453,22,-

 2. og efterfølgende konsultationer (for 45 minutter)

  kr. 377,92,-

Honorar ved fuld egenbetaling pr. 1. oktober 2019

Supervision

Tilskudsmuligheder

Tilskud fra sygesikringen - med henvisning fra læge
Med en henvisning fra egen læge eller lægevagten kan man få tilskud fra den offentlige sygesikring til psykologbehandling.
Det er lægen, der vurderer, om der kan gives en henvisning.

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for en henvisning til psykologbehandling.

Lægen kan henvise dig til psykologhjælp senest 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til at du ønsker psykologhjælp. Henvisningen kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb, depression eller angst/OCD. En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan personer med depression og angst/OCD opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Sygeforsikringen ”danmark”
Medlemmer af "danmark" kan få tilskud til psykologbehandling, når der er en henvisning fra lægen. Aktuelle tilskud med lægehenvisning er 200 kr. pr. samtale.

Sundhedsforsikring
En sundhedsforsikring tegnet privat eller via arbejdspladsen giver i visse tilfælde helt eller delvis dækning til psykologsamtaler.

Kommunalt tilskud
Kommuner kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge såkaldt enkeltydelse til samtaleforløb.

Arbejdsskadestyrelsen I forbindelse med visse psykiske arbejdsskader kan Arbejdsskadestyrelsen yde tilskud til psykologbehandling.