Uddannelse

November 2002: Ph.D.forsvar: "Does a psycho-educational group intervention among patients with malignant melanoma improve psychological well being, coping strategies and health behaviour".

1995: Autoriseret psykolog

Januar 1991: Cand. Psych fra Københavns Universitet, Amager.

Erhvervserfaring

2005 - : Privatpraktiserende psykolog tilknyttet sygesikringen. Samtaleterapi, supervision, undervisning. Tidligere tilknyttet Falck Healthcare og Prescriba som konsulent.

1999 - 2005: Forskningsassistent og post-doc ved Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.

2003 - nuværende: Privatpraksis

2001 - 2002: Timelønnet underviser i Sundhedspsykologi på lægestudiets 1. semester ved Københavns Universitet

1993 - 1999: Rådgiver på Kræftlinjen, telefonisk rådgivning af patienter, pårørende og andre i Kræftens Bekæmpelse.

1993 - 2015: Konsulent i Dansk Krisekorps

1991 - 1993: Kandidat ved Center for Hjerneskade, et rehabiliteringscenter for mennesker med erhvervet hjerneskade

Gennemgåede kurser/efteruddannelser

2020: Using Compassion focused Therapy for working with complex PTSD. A workshop to explore therapeutic ways to work with the effects of interpersonal trauma and shame. Dr. Deborah Lee. Consultant Clinical Psychologist Head of Berkshire Traumatic Stress Service & South Central Veterans Service Honorary Senior Lecturer UCL. Stockholm

2019: EMDR-behandling. Grundtræning del 2. EMDR Center Danmark ved psykolog, specialist og supervisor Birgit Schultz, Århus og psykiater Michael Haase, Tyskland.

2018: EMDR-behandling. Grundtræning del 1. EMDR Center Danmark ved psykolog, specialist og supervisor Birgit Schultz, Århus og psykiater Michael Haase, Tyskland.

2018: To-dages introduktionskursus i Metakognitiv terapi v. Pia Callesen. Cektos

2017: Egenterapi - gruppeforløb: Compassionfokuseret terapi. MindWork

2016-18: Compassion-fokuseret terapi. Introduction and advanced. Compassionatemind Foundation v Paul Gilbert, Chris Irons. Diverse konferencer i Compassionfokuseret terapi.

2014: Instruktøruddannelse i Mindfulness - trin 1 og 2. Kognitiv Center Fyn.

2011: Grunduddannelse i klinisk psykologisk hypnose, Dansk Selskab for Klinisk Hypnose + diverse kurser i hypnose og depressions- og angstbehandling.

2009: Narrativt supervisionsforløb

2008: Narrativt egenterapeutisk forløb i gruppe

2006: Efteruddannelse: Systemisk og Narrativ terapi. Inpraxis

2005: Kursus: Kognitiv terapi med cancer patienter

2005: Kursus: Mindfulness meditation

2005: Kursus: Narrativ Terapi v/Annette Holmgren

2003-2004: SAKT (Selskab for Adfærds- og kognitiv terapi) et-årig grunduddannelse

2001: Workshop med Prof. Lea Baider: Group therapy with cancer couples, Kræftens Bekæmpelse

2000: Kriseintervention - kortidsarbejde med grupper. Dansk Krise- og katastrofepsykologisk Selskab

1999: Workshop med D. Spiegel, Supportive-Expressive Group Therapy, Kræftens Bekæmpelse

1999: Kursus i psykosocial onkologi. Dansk Psykiatrisk Selskab og Onkologisk Selskab

1998: Workshop om psyke og cancer. Kræftens Bekæmpelse

1998: Mediation - psykologisk konfliktløsningsmetode, Dansk Psykolog Forening

1998: Kursus: Kognitiv behandling af Depression, Dansk Psykolog Forening

1997: Nyere psykologiske behandlingsmetoder indenfor sundhedspsykologi. Dansk Psykolog Forening

1997: Sundhedspsykologens rolle i det tværfaglige samarbejde, DSS, Dansk Psykologforening

1996: Psykologisk smertebehandling på et eksistentielt grundlag, Dansk Psykologforening

1993: Institut for Analytisk Gruppe- og Familieterapi. Uddannelsens 1. år.

1991-1993: Diverse kurser på Center for Hjerneskade

Udgivne publikationer

 1. Compassion - sådan finder du mod til at konfrontere lidelse.
  Zoneconnection, december 2018.

 2. Fra tilværelsen som patient til hverdagen efter - støtte til livet efter sygdom. I: Patientstøtte - før, under og efter sygdom.
  Red: Irene Christiansen og Carolina Magdalene Maier, Hans Reitzels Forlag 2013.

 3. Psychosocial group intervention for patients with primary breast cancer: a randomised trial.
  Boesen EH, Karlsen R, Christensen J, Paaschburg B, Nielsen D, Bloch IS, Christiansen B, Jacobsen K, Johansen C.
  Eur J Cancer. 2011 Jun;47(9):1363-72. Epub 2011 Mar 31.

 4. An exploratory study of associations between illness perceptions and adjustment and changes after psychosocial rehabilitation in survivors of breast cancer.
  Jørgensen IL, Frederiksen K, Boesen E, Elsass P, Johansen C.
  Acta Oncol. 2009;48(8):1119-27.

 5. The effect of a multimodal intervention on treatment-related symptoms in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation: a randomized controlled trial.
  Jarden M, Nelausen K, Hovgaard D, Boesen E, Adamsen L.
  J Pain Symptom Manage. 2009 Aug;38(2):174-90. Epub 2009 Apr 2.

 6. Impact of psychotherapy on cancer survival: time to move on?
  Boesen EH, Johansen C.
  Curr Opin Oncol. 2008 Jul;20(4):372-7. Review.

 7. Survival after a psychoeducational intervention for patients with cutaneous malignant melanoma: a replication study.
  Boesen EH, Boesen SH, Frederiksen K, Ross L, Dahlstrøm K, Schmidt G, Naested J, Krag C, Johansen C.
  J Clin Oncol. 2007 Dec 20;25(36):5698-703.

 8. Comparison of participants and non-participants in a randomized psychosocial intervention study among patients with malignant melanoma.
  Boesen E, Boesen S, Christensen S, Johansen C.
  Psychosomatics. 2007 Nov-Dec;48(6):510-6.

 9. Quality of life of Danish colorectal cancer patients with and without a stoma.
  Ross L, Abild-Nielsen AG, Thomsen BL, Karlsen RV, Boesen EH, Johansen C.
  Support Care Cancer. 2007 May;15(5):505-13. Epub 2006 Nov 14.

 10. Psychoeducational intervention for patients with cutaneous malignant melanoma: a replication study.
  Boesen EH, Ross L, Frederiksen K, Thomsen BL, Dahlstrøm K, Schmidt G, Naested J, Krag C, Johansen C.
  J Clin Oncol. 2005 Feb 20;23(6):1270-7.

 11. A randomized psychosocial intervention study on the effect of home visits on the well-being of Danish colorectal cancer patients--the INCA Project.
  Ross L, Thomsen BL, Karlsen RV, Boesen EH, Johansen C.
  Psychooncology. 2005 Nov;14(11):949-61.

 12. Evaluation and outcome of behavioural changes in the rehabilitation of cancer patients: a review.
  Kuhn KG, Boesen E, Ross L, Johansen C.
  Eur J Cancer. 2005 Jan;41(2):216-24. Review.

 13. In a randomized controlled trial, missing data led to biased results regarding anxiety.
  Ross L, Thomsen BL, Boesen EH, Johansen C.
  J Clin Epidemiol. 2004 Nov;57(11):1131-7.

 14. Psychic vulnerability and the associated risk for cancer.
  Schapiro IR, Nielsen LF, Jørgensen T, Boesen EH, Johansen C.
  Cancer. 2002 Jun 15;94(12):3299-306.