NYT COMPASSION-FOKUSERET GRUPPEFORLØB
OPSTART: den 17.9.19. kl. 16:30-18:30. Se mere under bjælken: Mindfulness og Compassion


Jeg er født i 1963 og har været uddannet cand. psych. siden 1991. Jeg har primært arbejdet med sundhedspsykologi og almenpsykologiske problemstillinger:

  • Cancer-patienter samt disses pårørende

  • Stress-relaterede tilstande 

  • Angst og depression

  • Kriseramte og traumatiserede patienter

  • Arbejdspsykologiske problemstillinger

  • Dødsfald

  • Skilsmisse

Herudover har jeg en PhD-grad i interventionsforskning, hvor jeg i et randomiseret design har undersøgt effekten af patientundervisning og gruppeterapi med cancerpatienter. Jeg har flere efteruddannelsesforløb indenfor systemisk/narrativ terapi, kognitiv-adfærds terapi, psykodynamisk gruppeterapi, Mindfulness, Compassion-fokuseret terapi, EMDR-psykoterapi samt diverse kurser i afspænding, visualisering og kriseintervention. Jeg modtager voksne fra 20 år og par.

Jeg samarbejder med Thauer Stresscenter, hvor jeg er konsulent for centret i forbindelse med udredning af centrets klienter for angst og depression. Herudover underviser jeg på Thauer Stresscenters uddannelse til stressekspert (link). 

 
Psykologisk praksis v/Ellen Boesen - Borupvang 3C - 2750 Ballerup - Tlf. 51846966 - ellenboesen@gmail.com - CVR 28644000

Nu kan du få gratis webbaseret terapi fra 15.3.19. Se: www.internetpsykiatrien.dk